šluostyti


šluostyti
šlúostyti vksm. Dùlkes šlúostau drė́gnu skùduru.

.

Look at other dictionaries:

  • šluostyti — šluostyti, o ( ija, yja), ė ( ijo, yjo) tr. K, Š, Rtr, DŽ, FrnW, KŽ; SD1163,184, SD377, H, R, MŽ, ŽCh105, Sut, N, M, L 1. kuo nors braukant valyti, daryti švarų: Iš pašukų abrūsai – burneles šluostėm End. Tu mazgoj, aš šluostysiu Aps. Turiu dvi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašluostė — pašluõstė sf. (2) 1. Nm, Rs, Žž, Lzd skuduras, mazgotė kam šluostyti: Paimk kokią pašluõstę ir nubrauk nuo stalo dulkes Rm. Iškėlė atsargiai iš vandens ir padėjo ant šlapių pašluosčių Mš. Valgomajam ant stalo [stovi] didelis virtuvas, šlapiom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuska — ×kuskà (l. chustka, brus. xycткa) sf. (2) K 1. didelė stora skepeta apsigaubti, skara: Pasiimk tą tūbinę kuską apsisiausti Ms. Pasiimk kùską, galia lyti Žd. Apsisiautusi su kuska, ir valkiojas, atrodo, ka didžiausias speigas būtų Vvr. 2. Klp… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašluostyti — tr. K, Š, Rtr, KŽ; R40, MŽ54, N 1. kuo nors braukant pavalyti: Pašluostyti indus NdŽ. Grindys nešvarios, pašluostyk Trk. Morkuvienė kyštelėjo nosį prie vieno lango, prie kito, dar stiklą pašluostė, kad geriau matytųsi J.Paukš. Pavasarį tokį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašluostyti — tr. K, Skr 1. Sut, N, NdŽ, FrnW kuo nors braukant pravalyti: Prašluostau akis SD292. Palauk, neskubėk, aš čia prašluostysu, i praeisi, nepripėduosi Krš. Prašluostyk žemę ir papilk ant daiginimo salyklą J. | refl. tr. NdŽ: Akuliorus prasišluostė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rankšluostis — rañkšluostis sm. (1) Š, DŽ, Lkm rankoms, veidui ir kūnui šluostyti pailgas, siauras audeklo gabalas: Rañkšluostis burnai, rankoms šluostyti J. Linus verpdavo plonai, ausdavo drobeles plonas, rañkšluosčius LKT185(Čk). Savo raštų įvairumu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Liste Swadesh Du Lituanien — Liste Swadesh de 207 mots en français et en lituanien. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Liste Swadesh du lituanien — Liste Swadesh de 207 mots en français et en lituanien. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Liste swadesh du lituanien — Liste Swadesh de 207 mots en français et en lituanien. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français

  • Lituanien (liste Swadesh) — Liste Swadesh du lituanien Liste Swadesh de 207 mots en français et en lituanien. Sommaire 1 Présentation 2 Liste 3 Voir aussi 3.1 Bibliographie …   Wikipédia en Français